Balasturi lineare Xitanium LED – izolate

Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V TD 230V

Cod de comandă: 55268100
Cod de comandă complet: 871869655268100