Balasturi lineare Xitanium LED – izolate

Xitanium 36W 0.3-1A    54V TD 230V

Cod de comandă: 55264300
Cod de comandă complet: 871869655264300