Vizitați acum site-ul web Philips lighting. O variantă localizată este disponibilă pentru dvs.
Sugestii

  Iluminatul stradal: tehnologiile care asigură cea mai bună performanță la cele mai mici costuri


  Infrastructura de transport trebuie să îndeplinească mai mulți factori, legați atât de siguranța cetățenilor, de fluidizarea traficului, cât și de menținerea unor costuri de administrare reduse. Un element foarte important, care contribuie într-o foarte mare măsură la buna funcționare a infrastructurii este sistemul de iluminat ales.

  Deși în urmă cu ceva timp, folosirea unor echipamente eficiente de iluminat stradal presupuneau cheltuieli de întreținere mari și un consum ridicat de energie electrică, inovațiile tehnologice în materie ne permit să beneficiem de corpuri de iluminat performante și economice.

   

  • Pentru instalarea unui sistem de iluminat stradal, este necesar să se aleagă acele soluții care oferă un grad înalt de performanță, costuri de întreținere reduse și care să respecte cadrul legal referitor la funcționarea serviciului de iluminat public. În cele ce urmează vom prezenta cadrul legislativ referitor la instalarea sistemelor de iluminat, dar și cele mai potrivite soluții pentru iluminatul stradal.

  • Norme legale pe care un sistem de iluminat public trebuie să le îndeplinească
  • Soluții Philips pentru iluminatul stradal și avantajele acestora

  Norme legale pe care un sistem de iluminat public trebuie să le îndeplinească

   

  În legea nr.230/2006 a sistemului de iluminat public, se stabilesc toate condițiile pe care sistemul public de iluminat stradal trebuie să le îndeplinească astfel încât să funcționeze în parametri legali.

   

  Potrivit legii, un sistem de iluminat stradal trebuie să asigure satisfacerea unor nevoi de utilitate publică ale comunităților individuale, printre care:
   

  • Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în interiorul comunităților locale, dar și asigurarea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
  • Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
  • Susținerea și stimularea dezvoltării economice și sociale a localităților;
  • Punerea în valoare a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, dar și marcarea corespunzătoare a sărbătorilor legale, a celor religioase și a evenimentelor festive;
  • Asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a întregii infrastructuri aferente serviciului de iluminat public.

   

  De asemenea, în lege mai sunt precizate și obiectivele pe care trebuie să le urmărească autoritățile, atunci când aleg un sistem de iluminat public:

   

  • Funcționalitatea serviciului de iluminat trebuie să fie orientată către utilizatori și beneficiari;
  • Performanțele și calitatea sistemelor de iluminat public trebuie să fie compatibile cu directivele Uniunii Europene;
  • Sistemul de iluminat public trebuie să îndeplinească normele stabilite de Comisia Internațională de Iluminat, la care România este afiliată, și pe cele ale Comitetului Național Român de Iluminat;
  • Utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate care să contribuie la reducerea consumurilor specifice;
  • Asigurarea unui iluminat stradal și pietonal adaptat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă;
  • Promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime.
  Soluții Philips pentru iluminatul stradal și avantajele acestora

  Soluții Philips pentru iluminatul stradal și avantajele acestora

   

  Soluțiile de iluminat public puse la dispoziție de Philips sunt suficient de diverse, performante și economice, astfel încât să se conformeze normelor legale și să ofere întregii comunități un grad înalt de confort, siguranță și rentabilitate. Iată principalele sisteme de iluminat stradal și avantajele acestora:

  Iluminatul stradal conectat

  Acest sistem de iluminat public se mulează pe necesitățile infrastructurii de transport actuale și sunt concepute pentru a răspunde tuturor nevoilor legate de calitate, eficiență energetică și administrare. Mulțumită tehnologiei inovative, acestea pot fi gestionate, întreținute și monitorizate într-un mod simplu și eficient.

   

  În condițiile în care infrastructura de transport include diferite drumuri, cu nevoi de iluminare diferite, iluminatul stradal conectat poate răspunde acestor nevoi, incluzând corpuri particulare de iluminat pentru toate spațiile publice.

   

  Sistemul de iluminat stradal inteligent cu LED-uri beneficiază de un software de management al tuturor soluțiilor de iluminat, care permite controlul de la distanță a tuturor surselor de iluminat, dintr-un panou de control foarte simplu de utilizat, cu ajutorul căruia se poate analiza infrastructura de iluminat public.

  Avantajele iluminatului stradal conectat

   

  • Soluțiile de iluminat LED sunt mult mai eficiente decât clasicele lămpi cu vapori de mercur;
  • Este flexibil și permite adăugarea, înlocuirea sau îndepărtarea rapidă a corpurilor de iluminat;
  • Este mai economic decât clasicele sisteme de iluminat, astfel încât investiția în acesta poate fi amortizată rapid;
  • Contribuie la protejarea mediului prin reducerea emisiilor de CO2.

   

  Interact City
   

  Sistemul Interact City reprezintă primul pas spre transformarea unui oraș într-unul inteligent. Acest software permite gestionarea întregului sistem de iluminat stradal nou instalat sau deja existent, fără a presupune implementarea unor tehnologii suplimentare care să asigure conectivitatea.

   

  Prin capacitatea de a colecta date și de a le interpreta într-un mod optim, Interact răspunde la o nevoie comună a fiecărei comunități, și anume eficiență maximă cu costuri minime. Rapoartele oferite de software oferă o viziune de ansamblu asupra întregii infrastructuri de iluminare și informații menite de a eficientiza întregul proces de iluminat.

   

  Întrucât, într-un oraș mare, gestionarea și centralizarea informațiilor cu privire la consumul de electricitate și anumite defecțiuni apărute la anumite corpuri de iluminat este dificilă, acest software preia pe deplin această responsabilitate.

   

  Interact City oferă accesul în timp real la date precum consumul de energie electrică a sistemului de iluminat, eventuale defecțiuni apărute la unele dintre corpuri și permite adaptarea intensității luminoase în funcție de context.

   

  Mai mult, sistemul va colecta în permanență informații menite să eficientizeze modul de funcționare, astfel încât corpurile să degaje o cantitate optimă de lumină, evitând risipa. Adaptându-se la fiecare anotimp, oră a zilei sau anumite evenimente speciale, Interact City va contribui la scăderea consumului de energie electrică, oferind confortul și siguranța de care toți cetățenii au nevoie.

  Interact City

  Avantajele Interact City

   

  • O singură platformă de control pentru toate sistemele de iluminat, cu o interfață simplu de utilizat, astfel încât datele furnizate să poată fi accesate și interpretate ușor;
  • Integrează măsurile de securitate online deja existente, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate în rețea;
  •  Permite reglarea intensității luminoase în funcție de oră, condițiile meteorologice sau gradul de congestionare a traficului, astfel încât să ofere o eficacitate maximă în orice situație;
  •  În caz de nevoie, poate fi integrat în alte platforme de control deja existente, pentru o centralizare a tuturor soluțiilor software utilizate.
  city touch

  City Touch

  City Touch este o altă platformă software destinată iluminatului stradal, care conține o serie de aplicații simple, ce permit gestionarea întregii infrastructuri de iluminat și analizarea datelor aferente acesteia.

   

  Prin aplicațiile web puse la dispoziție de City Touch, se creează oportunitatea de a economisi bani, de a maximiza eficiența operațională a infrastructurii de iluminat și de a menține, în același timp, siguranța cetățenilor.
   

  Aplicația de gestionare la distanță a sistemului de iluminat public prin City Touch nu necesită instalarea de tehnologii suplimentare și este posibilă prin mijloacele existente de comunicații mobile. Această funcție permite controlul fiecărei lămpi de iluminat, în mod individual sau în grupuri personalizate, stabilite de utilizator. De asemenea, este posibilă și setarea unor programe personalizate de iluminat, pentru a regla intensitatea în funcție de nevoile fiecărei zone a orașului în parte.

   

  Aplicația de gestionare a elementelor sistemului de iluminat City Touch simplifică procesul de întreținere și administrare a întregii infrastructuri publice. Pentru o mai bună interpretare a datelor furnizate, aplicația oferă grafice și scheme simple, fluxuri de lucru pentru operațiunile de mentenanță și o hartă interactivă cu toate elementele sistemului de iluminat.

   

  Astfel, vor putea fi identificate rapid zonele în care poate fi economisită energie electrică, locurile cu o eficiență scăzută a corpurilor de iluminat și cele în care sunt necesare operațiuni de întreținere. Astfel, toate deciziile legate de sistemul de iluminat vor fi bine documentate și vor avea un fundament real.

   

  Avantajele City Touch
   

  • Permite gestionarea iluminatului stradal de la distanță, cu doar un simplu click sau prin setarea unor programe prestabilite de iluminat, în funcție de diferiți factori;
  • Elimină nevoia de persoane care să investigheze buna funcționare a sistemului de iluminat și oferă rapoarte precise cu privire la starea fiecărui corp, dar și notificări în cazul apariției unei defecțiuni;
  • Oferă informații cu privire la consumul de energie al fiecărui punct de lumină;,
  • Oferă o schemă interactivă a întregului sistem de iluminat, care permite gestionarea mai eficientă a acestuia.

   

  Dată fiind anvergura și importanța unui sistem de iluminat public, este necesar ca acesta să fie gestionat într-un mod eficient și economic, astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru cetățeni, cu un cost minim.

  Sursă foto: Signify
  Sursă Articol: