ClearFlood

Philips ClearFlood – soluţia care optimizează costul total al proprietarului sistemului , destinată iluminatului zonelor generale si proiectelor pentru spații sportive recreative